Informacja o wynikach zapytania ofertowego na "Świadczenie usług przewozowych w transporcie drogowym na terenie Gminy Rudziniec w 2017 roku"

>>informacja<<

Starosta Gliwicki zaprasza na XVII Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego, który odbędzie się 8 października 2016 r. w godz. od 9.00 do 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec w Poniszowicach, przy ul. Parkowej 11.

>>plakat<<

>>regulamin<<

Miło nam poinformować, iż do udziału w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” Gmina Rudziniec zgłosiła sołectwo Pławniowice w kategorii „Najpiękniejsza wieś” oraz projekty „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie” i „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie” w kategorii – Przedsięwzięcie odnowy wsi.

Zawiadamia się, iż 21 września 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, iż w dniu 21 września 2016 r., godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA oraz Miasto Kalety serdecznie zapraszają na festyn rodzinny ŚWIĘTO LASU,który odbędzie się dnia 24 września br. w Kaletach.

  Nie będziemy odkrywczy, kiedy stwierdzimy, iż jedyną stałą zarówno w życiu, jak i realizowanej działalności gospodarczej jest zmiana. I jak już Państwo zapewne zauważyli po analizie pierwszej porcji dostarczonych informacji nt. możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, różnią się one od tych z poprzedniej perspektywy. Niemniej jednak możliwości te istnieją i dają realne szanse dalszego rozwoju dla każdego przedsiębiorcy, jak i osoby, która zamierza założyć własną działalność gospodarczą. Dlatego też, Gmina Rudziniec wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom w obszarze informacji o funduszach pomocowych opracowała kolejny zestaw informacji, który został podzielony na części dedykowane danemu kręgowi potencjalnych Wnioskodawców, programowi, czy też konkretnemu narzędziu wsparcia.

  Dla Państwa śledzimy bieżące informacje, jakie pojawiają się w tym obszarze i będziemy je publikować zarówno na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudziniec w zakładce poświęconej funduszom unijnym, jak również na naszym funpagu na Facebooku.