W okresie od 18.09.2016 r. do 01.10.2016 r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Rudzińcu realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego do Międzyzdrojów na tzw. „zieloną szkołę”

>>informacja<<

 

Z radością informujemy, iż od września do grudnia 2016 r.  uczniowie kl. III szkół podstawowych Gminy Rudziniec będą brać udział w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowanym  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI szkół podstawowych województwa śląskiego i opolskiego do udziału w międzywojewódzkim konkursie przyrodniczym

Piękno Nadleśnictwa Rudziniec:

ZASOBY WODNE

>>PLAKAT<<

>>regulamin<<

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko - artystycznym

MAGICZNY ŚWIAT ZABAWEK:

O ŚRODOWISKO NATURALNE DBAMY,

NA POMOC ZIEMI Z SUPERMISIEM WYRUSZAMY

 

>>PLAKAT<<

>>regulamin<<

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 28 sierpnia w Bojszowie.

>>GALERIA<< 

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęto przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Spotkanie informacyjne z potencjalnymi oferentami, czyli podmiotami niepublicznymi działającymi na terenie województwa śląskiego, zainteresowanymi konkursem ogłoszonym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 odbędzie się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego dnia 13 września 2016 r. w godz. od 10.00 do 13.00.

>>zaproszenie<<

>>formularz rejestracyjny<<

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu informuje, że od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r. obowiązywać będzie nowy taryfikator wody i ścieków.

>>OGŁOSZENIE<<