Informujemy, iż Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

14 grudnia br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnie odbyło się spotkanie z technikiem  bombowym, weteranem z Iraku, instruktorem specjalizującym się w zagrożeniach terrorystycznych i kryminalnych - p. Tomaszem Goleniowskim.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w GMINNYM TURNIEJU SKATA 2016, który odbędzie się dnia 17.12.2016 r. o godz. 10.00 w Rudnie.

Zawiadamia się, iż w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 15.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 13 grudnia 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odtworzenie nawierzchni trawiastych celem poprawy infrastruktury wokół obiektu zabytkowego – Zespół Pałacowo – Parkowy w Pławniowicach” złożona przez Ośrodek Edukacyjno – Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 46.

>>informacja<<

 

W związku z ogłoszonym  w dniu 2 grudnia 2016 r. konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących złożone oferty.

>>ogłoszenie<<