Informujemy, że 16 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rolników dotyczące dopłat bezpośrednich w 2016 roku.

                          >>> INFORMACJA <<<

Informujemy, że w dniach od 17.03.2016 do 16.05.2016 r. rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty obszarowe do gruntów rolnych. Wzorem lat ubiegłych pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach będzie  odpłatnie pomagał w ich wypełnianiu w sali konferencyjnej nr 05 w Urzędzie Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 w terminach: 29 marca, 12 i 26 kwietnia, godziny dyżurów: 8.00 - 15.00.

                         >>> INFORMACJA <<<

 

Informujemy, że w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17, budynek A, I piętro, odbędzie się spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016, skierowane do rolników, mieszkańców Powiatu Gliwickiego, na które serdecznie zapraszamy.

                         >>> INFORMACJA <<<

 

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy, tzn. dopiero od 1 kwietnia 2016 roku.

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 21 marca 2016 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

 

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje reprezentacyjne badania ankietowe prowadzone przez ankieterów w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolniczych. Wśród wszystkich badań prowadzonych przez statystykę publiczną, statystyczne badania ankietowe spełniają szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej. Badania prowadzone są na terenie całego kraju.

W związku z odbywającym się na terenie Gminy Rudziniec dwa razy w roku wywozem odpadów wielkogabarytowych informujemy, że odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony samochodów osobowych i motocykli w ilości do 4 sztuk na gospodarstwo domowe itp.