info   

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin realizacji zadania: 16.08.2018 r. - 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody 135-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słupsku.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „TANGO I JAZZ” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej, Zespół Pałacowo - Parkowy (kościelna jednostka organizacyjna).

>>informacja<<

plakat Bezpłatne szkolenia na kierowcę kat. C i płatny staż. Szczegóły na plakacie informacyjnym.

info W dn. 15 czerwca 2018 r. w Rudzie Śląskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano nad problemem związanym ze składowaniem i magazynowaniem odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzaniem niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami.

plakat 

Szanowni Państwo!

1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online - bez konieczności wizyty w urzędzie.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej oldbojów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Młodość Rudno.

>>informacja<<