Fundusze Europejskie wspierają rozwój infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny słabiej rozwiniętych krajów Unii, w tym Polski.
Określone pule środków są przyznawane na realizację planów inwestycyjnych w tak zwanych perspektywach finansowych – aktualna perspektywa przypada na lata 2014 -2020.     

W całym kraju działa około 71 punktów informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich, w których konsultanci BEZPŁATNIE  udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia, procedur z tym związanych, istotnych terminów oraz wymaganych dokumentów.
Zasady korzystania z BEZPŁATNYCH  konsultacji oraz lista adresowa punktów jest dostępna na stronie: : www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualne  informacje na temat Programów Regionalnych dostępne są na stronach urzędów marszałkowskich, których adresy dostępne są na portalu Funduszy Europejskich.

Informacje dla Beneficjentów z Województwa Śląskiego dostępne są na stronie www.rpo.slaskie.pl

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,  Wydział Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 lub telefonicznie 32 77 40 654, 32 77 40 657 oraz e-mail: fundusze@slaskie.pl.