W październiku 2015 roku Gmina Rudziniec zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

Wartość całego projektu wyniosła 1.634.904,39 zł. Źródła finansowania projektu to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 w kwocie 749.232,54 zł oraz środki budżetu Gminy Rudziniec w kwocie 885.671,85 zł

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

- ocieplenie i otynkowanie ścian zewnętrznych budynku,
- wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu,
- przebudowę dachu i stropu w starej części budynku,
- wymianę systemu odwadniającego dach i obróbek blacharskich,
- wymianę drewnianych okien i drzwi elewacyjnych,
- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji c.o.,
- naprawę uszkodzonych tynków, położenie gładzi i malowanie wszystkich pomieszczeń,
- modernizację kotłowni – zamontowano kocioł olejowy sterowany tablicą z czujnikami.


Realizacja projektu przyczyniła się do:

• zwiększenia efektywności gospodarowania energią,
• zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
• zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
• poprawy jakości powietrza,
• poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym,
• poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Rudziniec.

 

Szkoła Podstawowa w Bojszowie po realizacji projektu termomodernizacji.

 

 Szkoła Podstawowa w Bojszowie w trakcie prac prowadzonych w ramach termomodernizacji.

 

 Szkoła Podstawowa w Bojszowie przed realizacją projektu.