• Centrum Usług Wspólnych
    ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
    telefon: (32) 723 21 81
    poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
    czwartek od 7:30 do 17:30
    piątek od 7:30 do 13:30

    e-mail: sekretariat@cuw.rudziniec.pl

 

  • Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Gliwicka 50, 44-171 Pławniowice
    Numery telefonów:
    Kierownik: (32) 4000 - 770
    Główna Księgowa: (32) 4000 - 774
    Psycholog: (32) 4000 - 772
    Pracownicy socjalni: (32) 4000 - 773
                                 (32) 4000 - 775
    poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
    czwartek od 7:30 do 17:30
    piątek od 7:30 do 13:30

    http://www.opsrudziniec.pl
   
e-mail: opsrudziniec@wp.pl

  • Gminna Biblioteka Publiczna
    ul Gliwicka 3 
    44-160 Rudziniec tel.(32) 230 86 75 
    e-mail: bibliotekarudziniec1@wp.pl
    strona www:  www.bibliotekarudziniec.pl
    Godziny otwarcia:
    poniedziałek 10:00-14:00
    wtorek 10:00-18:00
    środa 10:00-18:00
    czwartek 10:00-18:00
    piątek 10:00 - 18:00
    sobota 10:00 - 14:00

  • Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach
    ul. Parkowa 11, tel. (32) 230 31 05,
    strona www: www.gokrudziniec.pl
    e-mail:gokpon@wp.pl
    Ośrodek czynny:
    poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu filia w Poniszowicach
    ul. Parkowa 11, tel. (32) 230 31 05, czynna:
    poniedziałek 14:00 - 18:00
    środa 14:00 - 19:00
    czwartek 14:00 - 18:00
  • Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
    ul. Leśna 6, tel. (32) 230 32 63, 44-160 Rudziniec, czynny
    poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
    czwartek od 7:30 do 17:30
    piątek od 7:30 do 13:30
    http://www.zb.rudziniec.pl
    sekretariat@zb.rudziniec.pl

 

Szkoły i Przedszkola:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu
    ul. Gliwicka 5
    tel. (32) 230 31 92
    e-mail: gimnazjum@rudziniec.pl
    strona www: www.gimnazjum.rudziniec.pl
    W skład zespołu wchodzą:
    - Szkoła Podstawowa w Rudzińcu
    - Przedszkole Publiczne w Rudzińcu
    ul. Gliwicka 7
    tel. (32) 230 30 00
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudzińcu
    ul. Gliwicka 5
    tel. (32) 230 31 92
    e-mail: gimnazjum@rudziniec.pl
    strona www: www.gimnazjum.rudziniec.pl
     
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach
    ul. Gliwicka 107
    tel. (32) 230 55 40
    e-mail: spplawniowice@wp.pl
    W skład zespołu wchodzą:
    - Szkoła Podstawowa w Pławniowicach
    - Przedszkole Publiczne w Pławniowicach
     
  • Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bojszowie
    ul. Szkolna 23
    tel. (32) 230 51 79
    e-mail: szkolabojszow@wp.pl
    strona www: www.spjbembojszow.edupage.org
     
  • Szkoła Podstawowa w Bycinie
    ul. Szkolna 13
    tel. (32) 230 56 21
    e-mail: spbycina@poczta.onet.pl
    strona www: www.spbycina.pl 
     
  • Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
    ul. Szkolna 23
    tel. (32) 270 15 21
    e-mail: sp.kleszczow@interia.pl
     
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poniszowicach
    ul. Gliwicka 32
    tel. (32) 230 31 72
    e-mail: sppon@wp.pl
    strona www: www.poniszowice.com
  • W skład zespołu wchodzą:
    - Szkoła Podstawowa w Poniszowicach
    - Przedszkole Publiczne w Poniszowicach
    ul. Parkowa 11, tel. (32) 230 30 62
    - Przedszkole Publiczne w Słupsku
    ul. Polna 2, tel. (32) 230 33 29
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie
    ul. Szkolna 10
    tel. (32) 230 34 60
    e-mail: sprudno@gmail.com
    strona www: www.sprudno.edu.pl
    W skład zespołu wchodzą:
    - Szkoła Podstawowa w Rudnie
    - Przedszkole Publiczne w Rudnie
    ul. Boczna 6, tel. (32) 230 37 56