Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Rudziniec w roku 2020

Harmonogram wywozu odpadów dla posesji o utrudnionym dojeździe na rok 2020

 


 
Nowe obowiązki Punktów Skupu Surowców Wtórnych


Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XV/116/2019 Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XIV/103/2019

  >> terminy płatności<<


>>Wzór umowy użyczenia pojemnika<<


 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

Korekta analizy za 2018 r. z dnia 8.07.2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 


 

Poziomy osiągnięte przez gminę

Poziomy osiągnięte przez przedsiębiorców

 


PUNKT czynny jest w czwartki w godz. od 7:30 do 17:30 


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 


 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 


 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 


 

 
 

 


 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

 

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.