Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec

tel. (32) 4000700 fax (32) 739 06 14
e-mail:gmina@rudziniec.pl
ePuap: /2405052/skrytka

godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
  czwartek od 7:30 do 17:30
piątek od 7:30 do 13:30

 

Z dniem 1 lipca 2014 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy w Rudzińcu prowadzona jest przez ekspozyturę Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26 (parter budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu).

 

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 17.00
piątek 8.00 – 13.00

 

Wójt Gminy Rudziniec przyjmuje
mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w czwartki od godz. 13.00 do godz. 16.00.

 

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Knurowie, Oddział Toszek
1. nr rachunku bankowego: 32845410242008004145880002

           2. nr rachunku bankowego: opłaty za udostępnienie danych osobowych

 

Dane do przelewów zagranicznych:

KOD SWIFT: POLUPLPR

nr rachunku bankowego: PL 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002

 

 

Numery telefonów:

(32) 4000 704 Sekretariat Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika
(32) 4000 709 Biuro podawcze
(32) 4000 717 Biuro Rady Gminy, Dotacje, Promocja Gminy
(32) 4000 720 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
(32) 4000 713 Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
(32) 4000 741 Drogi gminne
(32) 4000 743 Kanalizacja
(32) 4000 740 Inwestycje, zamówienia publiczne
(32) 4000 736 Podatki i opłaty
(32) 4000 780 Gospodarka nieruchomościami
(32) 4000 786 Działalność gospodarcza
(32) 4000 783 Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rolnictwo
(32) 4000 715 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
(32) 4000 708 Oświata
(32) 4000 742 Zagospodarowanie przestrzenne